Česká společnost Josepha Haydna, spolek - jediný a výhradní pořadatel Haydnových hudebních slavností - byla založena v roce 1993 jako nezávislé zájmové občanské sdružení fyzických a právnických osob, které spojuje záliba v hudbě baroka a klasicismu, jejímž významným představitelem byl právě Joseph Haydn.
Společnost chce svou činností přispívat k uvědomování si evropského kulturního dědictví v době, kdy se utváří nová podoba Evropy. Dílo Josepha Haydna a hudba jeho současníků jsou i na počátku 21.století nevyčerpatelným zdrojem radosti ze života.
ČSJH pořádá pravidelně v září mezinárodní festival založený na historicky poučené interpretaci hudby období baroka, klasicismu a raného romantismu, provozované především na dobových nástrojích nebo jejich mistrovských kopiích. Centrem festivalu je obec Dolní Lukavice, kde ve službách hraběte z Morzinu působil na zámku  v létech 1757 - 61 jako kapelník mladý Joseph Haydn. Právě zde, v krajině jižního Plzeňska začínal svou dráhu uznávaného hudebního skladatele /1.symfonie D-dur „Lukavická"/, aby se záhy, již ve službách knížete Esterházyho, stal spolu s L.van Beethovenem a W.A.Mozartem jedním z nejslavnějších umělců své doby.

ČSJH je jediným pořadatelem festivalu Haydnovy hudební slavnosti.

Česká společnost Josepha Haydna - členové

  • Jiří Albrecht
  • Vít Aschenbrenner – dramaturg festivalu
  • Vladimír Bako
  • Milan Fiala – předseda společnosti, ředitel festivalu
  • Vojtěch Štajer
  • Iva Tománková
  • Zuzana Zatloukalová – dramaturg festivalu

 

Aktuality