« »

VŠECHNY CESTY VEDOU DO VÍDNĚ
aneb Mekka klasicismu na prahu 19. století
FILIP DVOŘÁK, JIŘÍ SYCHA
& PŘÁTELÉ

Chotěšov, klášter - kapitulní síň

Účinkující

Filip Dvořák - cembalo
Jiří Sycha - housle
Kristýna Hodinová - housle
Helena Matyášová - violoncello
Ondřej Štajnochr - kontrabas

Program

Josef Haydn /1732 – 1809/
„Po maďarsku“ (Finale z klavírního tria G dur)

Anonym
Tance z „Pestrého sborníku“

F. A. Hoffmeister /1754 – 1812/
Trio Op. 22, č. 3 pro 2 housle a violoncello

Anonym
3 uherské tance z Hané

J. K. Vaňhal /1739 – 1813/
Sonáta d moll pro housle a klavír

L. Koželuh /1747 – 1818/
Baletní suita

A. G. Csermák /1771 – 1822/
6 maďarských tanců

Anonym
Uherské tance z Loecse

Popis

Ve Vídni se psal historie klasické hudby na přelomu 18. a 19. století. Řada talentovaných hudebních skladatelů sem mířila, aby byla v centru dění. I několik našich významných komponistů z vlny tzv. české emigrace zakotvilo v této Mekce hudby a těšilo se z toho, že tvoří v blízkosti hvězdného tria klasicistních mistrů – Haydna, Mozarta a Beethovena. Jedním z nich byl i mimořádně plodný skladatel Jan Křtitel Vaňhal, jehož houslovou sonátu uvedeme v programu výjimečně s cembalem namísto obligátního klavíru.

S výjimkou Vaňhalovy a Hoffmanovy skladby se budeme pohybovat ve světě hudby, která byl inspirovaná folklórem, nebo má dokonce vyloženě lidové kořeny a byla upravena pro menší soubory. Mimořádně zajímavé jsou uherské sbírky (kodexy) melodií, které se dochovaly jako prosté jednohlasy ve velkém množství především na území dnešního Slovenska. Jejich vznik spadá do sedmnáctého a osmnáctého století. Interpretace těchto melodií a tanců v ansámblu vyžaduje od každého hráče schopnost harmonizovat, tvořit 2. a 3. hlas a improvizovat v rámci stylu. Díky tomu, že hráči našeho tělesa mají s improvizací i s folklórem bohaté zkušenosti je naděje, že uslyšíme tvorbu na pomezí klasiky a folklóru v autentickém pojetí a s espritem nevšední energie.

Na závěr programu představíme tvorbu prakticky neznámého českého houslového virtuóza Čermáka, jehož verbuňky a duvajové doprovody odvážné harmonizace a kadence poukazují k uherským vlivům a jsou jakýmsi přemostěním k tvorbě Johannesa Brahmse a jeho temperamentním Maďarským tancům.Jiří Sycha


Generální partner festivalu

Hlavní partneři festivalu

Hlavní mediální partner

Další partneři

Ostatní partneři